Przewodniki turystyczne

Broszura stworzona z okazji renowacji pyrzyckiego pierścienia fortyfikacyjnego. Tworząc broszurę, chcieliśmy pokazać średniowieczny rodowód miasta, jego bogatą historię, przenieść odbiorcę w czasie. To właśnie cecha szczególna naszych wydawnictw promocyjnych dla gmin: do każdego tematu podchodzimy indywidualnie i z pomysłem, by wydobyć oryginalny charakter opisywanego zjawiska.

Wydawnictwo